Ferma lisów

Interwencje

21.05.2018

20 maja br. otrzymaliśmy zgłoszenie, które dotyczyło fermy lisów w miejscowości Węgry (Gmina Turawa). Zwierzęta miały być przetrzymywane w złych warunkach bytowania, bez dostępu do wody, chore. 

Wspólnie z Policją dokonaliśmy kontroli wspomnianej fermy. Na miejscu zastano ok. 100 lisów (częśc z nich to małe lisiątka). Niektóre klatki ze zwierzętami nie posiadały wody (w tym na kilku w ogóle nie było poideł).

Zwierzęta powinny posiadać przede wszystkim: twardą podłogę, równą i stabilną, a jej powierzchnia powinna być gładka i nieśliska. Lisy powinny mieć zapewniony stały dostęp do wody.

Zebrany materiał zostanie przekazany do biura prawnego, które dokona analizy pod względedm możliwości ewentualnego wniesienia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestęstwa w zwiazku z utrzymywaniem zwierząt.

Ze wstępnej analizy wynika jednak, że ferma działa legalnie i sądząc po niskiej liczbie zwierząt, jest w trakcie wygaszania. Powierzchnia klatek, w których trzymane były zwierzęta spełnia minimalne normy określone Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej.

 

 

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ TAKŻE