1% dla TOZ w Opolu

Aktualności

21.01.2019

Daj w łape na dobry cel! Zobacz, jak przekazać 1% podatku dla TOZ w Opolu:

  • Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38) Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP") wpisujemy numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, czyli: 0000154454
  • Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art. 45 ust. 5c ustawy o pdpf).
  • Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. konkretne schronisko lub oddział Towarzystwa – na te informacje przeznaczona jest specjalna rubryka "Informacje uzupełniające"; informacje te zostatusą przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot. Proponujemy w rubrykę wpisać: 

    Oddział w Opolu

  • Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego; informacje te przekazuje urząd skarbowy; zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę.

Dla seniorów i rencistów, ułatwieniem w dzieleniu się 1% podatku jest oświadczenie PIT-OP. Do niedawna, aby przekazać swój 1% podatku, musieli oni wypełnić w całości zeznanie podatkowe. Teraz w oświadczeniu PIT-OP wskazują oni jedynie numer KRS wybranej organizacji pożytku publicznego. 
owe.

Więcej na stronie: http://www.opole.toz.pl/jeden_procent.html

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ TAKŻE